Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Σημεία στίξης

ΙΙ

Ερωτηματικό

Είσαι
ένα
ερωτηματικό
ερωτικό
που μόνο του απαντά
σε όλες τις ερωτήσεις.

Γιώργος Καραντώνης
από τη συλλογή Περιγραφικά, 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: